Prace naciągowe

Nasz zespół cechuje wysoka sprawność i wydajność, a także dbałość o szczegóły. 

Wykonujemy prace dodatkowe przy naciągach linii takie jak: 

  • zarabianie przewodów na słupach przelotowych
  • montaż odstępników
  • instalację mostków prądowych
  • montaż tłumików drgań
  • montaż łańcuchów izolatorów
  • Wymiana izolacji na już istniejących liniach

Prace naciągowe
Wszystkie prace prowadzone są przez wykwalifikowanych techników dostępu linowego, pracujących  w systemie IRATA, z  kilkuletnim doświadczeniem zdobytym w pracach wysokościowych oraz ratownictwie wysokościowym na terenie Polski i za granicą.