Standardy

Jakość:

 • stosujemy politykę projakościową dbając o najwyższy poziom realizowanych prac oraz prowadzonych szkoleń,
 • posiadamy certyfikat ISO 9001 z obszaru pracy na wysokości, badań i szkoleń,
 • jesteśmy instytucją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz widniejemy w Bazie Usług Rozwojowych.

Bezpieczeństwo:

 • pracujemy w oparciu o standardy IRATA (Industrial Rope Access Trade Association),
 • każde ze szkoleń i prowadzonych prac nadzorowane są przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami,
 • zapewniamy dostęp do przeszkolonego personelu z obszaru pierwszej pomocy i odpowiednie środki do jej udzielenia.

Ochrona środowiska

 • podczas prowadzonych prac dbamy o środowisko naturalne,
 • posiadamy certyfikat ISO 14001 z obszaru pracy na wysokości, badań i szkoleń,
 • jesteśmy zarejestrowani w BDO.

Ochrona informacji:

 • dbamy o przepisy RODO, samodzielnie realizując funkcję inspektora,
 • posiadamy certyfikat ISO 27001 z obszaru pracy na wysokości, badań i szkoleń,
 • w przypadku klientów resortowych mamy możliwość zapewnienia kadry posiadającej poświadczenia bezpieczeństwa w dostępie do informacji niejawnych w stopniu tajnym.