usługi BSP

Wykonujemy usługi z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. Obecnie w naszej flocie posiadamy m.in. platformę Matrice 600 czy kamerę H20T.

W zakres usług oferujemy m.in.:

– pomiary fotogrametryczne
– wykonywanie ortofotomap
– monitorowanie sieci elektroenergetycznych, ciągów paliwowych i wodnych
– pomiary termowizyjne
– monitorowanie stanu upraw
– szacowanie szkód po dokonanych przez zwierzynę łowną / zjawiska atmosferyczne
– określanie stanu wegetacji roślin

usługi BSP

Wszystkie prace prowadzone są przez wykwalifikowanych techników dostępu linowego, pracujących  w systemie IRATA, z  kilkuletnim doświadczeniem zdobytym w pracach wysokościowych oraz ratownictwie wysokościowym na terenie Polski i za granicą.