prace w przestrzeniach zamkniętych

Prowadzimy prace w przestrzeniach zamkniętych (np. silosy, szachty, kotły etc.), które należą do najbardziej wymagających pod względem doświadczenia, zaplecza sprzętowego oraz wymagają wykwalifikowanego personelu.

W trakcie prac korzystamy z aparatów powietrznych, mierników wielogazowych oraz czujników bezruchu. Każde z prac zabezpieczane są w sposób pozwalający na natychmiastową ewakuację technika. Wykorzystywany sprzęt może pracować w strefach wybuchowych (EX).

 Wykonujemy m.in.: 

– przeglądy,

– zbijanie nawisów zbrylonego surowca,

– oczyszczanie ścian z osadów,

– prace konserwacyjne takie jak zabezpieczenie antykorozyjne silosów, kotłów,

– prace w szachtach windowych, wentylacyjnych,

– badania nieniszczące.

prace w przestrzeniach zamkniętych
Wszystkie prace prowadzone są przez wykwalifikowanych techników dostępu linowego, pracujących  w systemie IRATA, z  kilkuletnim doświadczeniem zdobytym w pracach wysokościowych oraz ratownictwie wysokościowym na terenie Polski i za granicą.