badania nieniszczące

Przeprowadzamy badania nieniszczące NDT konstrukcji (spawanych, kutych, walcowanych, odlewanych) w poszukiwaniu nieciągłości jej elementów. Celem jest ich eliminacja, dla zapewnienia bezpiecznej pracy w warunkach ich eksploatacji.

Nasza firma oferuje leasing pracowniczy techników dostępu linowego (IRATA / SPRAT) posiadających uprawnienia do badań nieniszczących (NDT) poziomu 2:

  • VT (badania wizualne)
  • PT (badania penetracyjne)
  • UT (badania ultradźwiękowe)

Nasz personel jest certyfikowany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, wchodzący w Sieć Badawczą Łukasiewicz

Z uwagi na połączenie umiejętności prowadzenia badań nieniszczących z technikami linowymi, jesteśmy w stanie wykonywać prace w miejscach niedostępnych. Pozwala to na ograniczenie kosztów i szybszą identyfikację wad połączeń spawanych, odlewów czy odkuwek. Badania nieniszczące dają możliwość nieinwazyjnej kontroli konstrukcji stalowych, urządzeń, połączeń spawanych etc.

badania nieniszczące