kontrola ŚOI

Kontrola Środków Ochrony Indywidualnej jest prawnym obowiązkiem każdego właściciela ŚOI. Powinna być wykonywana nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Nierzadko jednak agresywne środowisko pracy, czy przepisy wewnątrzzakładowe narzucają obowiązek dokonywania częstszych inspekcji.

Posiadamy uprawnienia do kontroli produktów firm: Petzl, Skylotec, Protekt, Singing Rock, Lanex, Grivel, Kong, Ravetlik, Kask, Kratos Safety i innych.

kontrola ŚOI