usługa

 Oferujemy stały nadzór zespołu ratowniczego podczas wykonywanych prac. Skład i wyposażenie ustalane są ze współpracy z klientem w oparciu o specyfikę obiektu, liczbę pracowników na zmianie oraz potencjalne zagrożenia.

Technicy w zespołach posiadają uprawnienia IRATA, ITRA oraz KPP.

Przykładowe wyposażenie:

  • quad z przyczepką ratowniczą
  • apteczki PSP R1
  • nosze (NEST, kubełkowe, sked)
  • trójnogi ratownicze (m.in. Arivona Vortex)
  • środki ochrony indywidualnej (dobrane do typu obiektu)
  • sprzęt do prowadzenia działań w przestrzeniach zamkniętych w tym strefach wybuchowych (aparaty powietrzne, mierniki wielogazowe, czujniki bezruchu etc.)