Penetracyjne PT

Przeprowadzamy badania nieniszczące NDT konstrukcji (spawanych, kutych, walcowanych, odlewanych) w poszukiwaniu nieciągłości jej elementów, celem ich wyeliminowania, dla zapewnienia bezpiecznej pracy w warunkach ich eksploatacji.

PT – Badania penetracyjne wykorzystują zjawisko włoskowatości polegające na wnikaniu penetrantu do wąskich naczyń kapilarnych. Penetranty są cieczami o niewielkim napięciu powierzchniowym i tym samym podatnymi na zjawisko włoskowatości i siły kapilarne. Jest to metoda powierzchniowa, zdolna do wykrywania nieciągłości otwartych ku powierzchni. Badania penetracyjne wykonujemy w metodzie barwnej jak i fluorescencyjnej. Badania penetracyjne PT nasz personel wykonuje opierając się na obowiązujących normach lub zgodnie z procedurami wskazanymi przez Klienta.

Penetracyjne PT