Wizualne VT

Przeprowadzamy badania nieniszczące NDT konstrukcji (spawanych, kutych, walcowanych, odlewanych) w poszukiwaniu nieciągłości jej elementów. Celem jest ich eliminacja, dla zapewnienia bezpiecznej pracy w warunkach ich eksploatacji.

VT – Badania wizualne są metodą powierzchniową prowadzoną bezpośrednio za pomocą spoinomierzy jak i pośrednio przy użyciu fiberoskopu czy wideoendoskopu. Badania wizualne VT nasz personel wykonuje opierając się na obowiązujących normach lub zgodnie z procedurami wskazanymi przez Klienta.

Wizualne VT