pomiary sił

W naszym asortymencie znajdują się dynamometry elektroniczne. Swoje zastosowanie znajdą w pracach alpinistycznych, szkoleniach oraz ratownictwie wysokościowym. Przy zleceniach gdzie przedmiotem zamówienia jest transport wielkogabarytowy przy użyciu technik alpnistycznych szczególnie ważna jest kontrola Dopuszczalnego Obciążenia Roboczego (DOR) aby go nie przekroczyć. Siłomierz pozwala nam mieć całkowitą kontrolę nad siłami działającymi na układ. Podczas szkoleń, taka „żywa” wiedza odnośnie sił działających na punkty stanowiskowe, pozwoli zrozumieć teorię budowania stanowisk. Nieoceniona jest także wiedza ukazująca rozkład sił w przypadku niewłaściwej budowy stanowiska. Oferujemy Państwu pokazy sprzętu jak i wypożyczenie.

pomiary sił