Jakub Ochnio

Jakub Ochnio - specjalista ds. szkoleń

Były Szef Wyszkolenia Grupy Ratownictwa Specjalistycznego SAR oraz ratownik Grupy Ratownictwa Jaskiniowego PZA. Obecnie ratownik Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Kęty. Zasiadał w komisji szkolenia Organizacji Techników Dostępu Linowego (OTDL). Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój ratownictwa wysokościowego. Instruktor systemu IRATA, supervisor systemów IRATA, SPRAT, OTDL, ITRA. Otrzymał z rąk Prezydenta RP Medal za Ofiarność i Odwagę w niesieniu pomocy ofiarom trzęsienia ziemi we Włoszech. Biegły sądowy w dziedzinie ratownictwa wysokościowego, pracy na wysokości oraz technik linowych. Oficer Wojska Polskiego. Prywatnie pasjonat nurkowania i kajakarstwa.

Kursy i uprawnienia

– IRATA instructor
– instruktor ratownictwa wysokościowego SAR
– instruktor Emergency First Response
– instruktor wspinaczki (IRR)
– instruktor alpinistycznych technik linowych (IRR)
– instruktor turystyki kwalifikowanej piesza górska
– instruktor turystyki kwalifikowanej kajakarska

– IRATA L3
– SPRAT L3
– OTDL P3
– Karta Taternika Jaskiniowego PZA
– kurs wspinaczkowy PZA
– kontroler SOI Petzl
– kontroler SOI Skylotec
– kontroler SOI Protekt
– kontroler SOI Singing Rock, Lanex, Grivel, Kong, Ravetlik, Kask

– Brązowa Odznaka Ratownika Medycznego
– kurs BLS-AED (podstawowy i instruktorski)
– ratownictwo w trudnym terenie
– pierwsza pomoc w stanach nagłych
– KPP (do 07.2019)

– Starszy Inspektor BHP
– CMAS P2 (płetwonurek-ratownik)
– skoczek spadochronowy (aeroklub Kielce)
– patent żeglarza jachtowego
– UDT kat. IP, IIŻ
– NDT VT 2
– NDT PT 2
– NDT UT 2
– operator UAV
– drwal-pilarz