dla szkół mundurowych

Propozycja skierowana jest dla uczniów szkół o profilach wojskowych. W czasie trwania obozu przeprowadzamy szkolenia z zakresu technik linowych, pierwszej pomocy oraz topografii. Nabytą wiedzę testujemy w niestandardowych warunkach, pod wpływem stresu i zmęczenia.

Wszystkie szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów z doświadczeniem zdobytym w ratownictwie wysokościowym, taternictwie jaskiniowym oraz pracach na wysokości.

dla szkół mundurowych