dostęp budowlany

Szkolenie z dostępu budowlanego kierujemy do każdego, kto w swojej pracy nie wykorzystuje technik linowych, jednak porusza się w strefach gdzie występuje zagrożenie upadkiem z wysokości.

Czas trwania: 2 dni

Zakres:

- dobór sprzętu i praca w ograniczeniu - sposoby prawidłowej asekuracji
dostęp budowlany

Wszystkie szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów z doświadczeniem zdobytym w ratownictwie wysokościowym, taternictwie jaskiniowym oraz pracach na wysokości.