techniki linowe w ratownictwie kataklizmowym

Techniki linowe w ratownictwie kataklizmowym to szkolenie dedykowane przede wszystkim dla służb biorących udział przy akcjach ratunkowych oraz usuwaniu skutków powodzi, osuwisk czy trzęsień ziemi. Techniki budowy przepraw i zabezpieczania elementów konstrukcyjnych wymagają posiadania przynajmniej podstawowej wiedzy z zakresu technik linowych.

Czas trwania: 4 dni

Zakres:

- budowa stanowisk do mostów i kolejek tyrolskich, - naciąg w teorii i praktyce, - budowa mostu dwu- i trzy-linowego, - zjazd w terenie osuwiskowym, - zabezpieczanie elementów na gruzowisku.
techniki linowe w ratownictwie kataklizmowym

Wszystkie szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów z doświadczeniem zdobytym w ratownictwie wysokościowym, taternictwie jaskiniowym oraz pracach na wysokości.