pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna to szkolenie proponowane zarówno osobom prywatnym jak i instytucjom podchodzącym świadomie do umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Czas trwania: 2 lub 6 dni

Zakres:

– aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
– ocena stanu poszkodowanego
– ewakuacja
– zasady postępowania z ranami, opatrywanie
– obrażenia poszczególnych części ciała
– oparzenia
– porażenie prądem
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa
– stany nagłe zagrożenia życia (omdlenia, zawał, wstrząs etc.)
– pierwsza pomoc psychologiczna
– i wiele innych

pierwsza pomoc przedmedyczna

Wszystkie szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów z doświadczeniem zdobytym w ratownictwie wysokościowym, taternictwie jaskiniowym oraz pracach na wysokości.