pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna to szkolenie proponowane zarówno osobom prywatnym jak i instytucjom podchodzącym świadomie do umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Czas trwania: 2 lub 6 dni

Zakres:

- aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy - ocena stanu poszkodowanego - ewakuacja - zasady postępowania z ranami, opatrywanie - obrażenia poszczególnych części ciała - oparzenia - porażenie prądem - resuscytacja krążeniowo-oddechowa - stany nagłe zagrożenia życia (omdlenia, zawał, wstrząs etc.) - pierwsza pomoc psychologiczna - i wiele innych
pierwsza pomoc przedmedyczna

Wszystkie szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów z doświadczeniem zdobytym w ratownictwie wysokościowym, taternictwie jaskiniowym oraz pracach na wysokości.