pierwsza pomoc w ratownictwie wysokościowym

Pierwsza pomoc w ratownictwie wysokościowym to szkolenie dedykowane dla służb MSWiA, w których zakresie obowiązków znajdują się działania ratownicze z wykorzystaniem technik alpinistycznych. Uczestnicy muszą posiadać co najmniej ukończony kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (lub zbliżony).

Czas trwania: 2 dni

Zakres:

- suspension trauma fakty i mity - resuscytacja krążeniowo-oddechowa podczas transportu - wykorzystanie systemów autonomicznego prowadzenia masażu serca - monitorowanie poszkodowanego - ewakuacja - i wiele innych
pierwsza pomoc w ratownictwie wysokościowym

Wszystkie szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów z doświadczeniem zdobytym w ratownictwie wysokościowym, taternictwie jaskiniowym oraz pracach na wysokości.