pierwsza pomoc w ratownictwie wysokościowym

Pierwsza pomoc w ratownictwie wysokościowym to szkolenie dedykowane dla służb MSWiA, w których zakresie obowiązków znajdują się działania ratownicze z wykorzystaniem technik alpinistycznych. Uczestnicy muszą posiadać co najmniej ukończony kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (lub zbliżony).

Czas trwania: 2 dni

Zakres:

– suspension trauma fakty i mity
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa podczas transportu
– wykorzystanie systemów autonomicznego prowadzenia masażu serca
– monitorowanie poszkodowanego
– ewakuacja
– i wiele innych

pierwsza pomoc w ratownictwie wysokościowym

Wszystkie szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów z doświadczeniem zdobytym w ratownictwie wysokościowym, taternictwie jaskiniowym oraz pracach na wysokości.