TCCC w ratownictwie kataklizmowym

Pierwsza pomoc w ratownictwie kataklizmowym to szkolenie dedykowane dla służb mundurowych, które mogą zostać zadysponowane na wypadek wystąpienia kataklizmu lub klęski żywiołowej. Uczestnicy muszą posiadać co najmniej ukończony kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (lub zbliżony).

Czas trwania: 2 dni

Zakres:

- suspension trauma fakty i mity - przygniecenia - podtopienia - wykonywanie punktów cieplnych - zastępcze metody ewakuacji - i wiele innych
TCCC w ratownictwie kataklizmowym

Wszystkie szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów z doświadczeniem zdobytym w ratownictwie wysokościowym, taternictwie jaskiniowym oraz pracach na wysokości.