prace w przestrzeniach zamkniętych

Przeprowadzamy prace w pomieszczeniach zamkniętych, które należą do najbardziej wymagających pod względem doświadczenia, zaplecza sprzętowego oraz wymagają wykwalifikowanego personelu.

Wykonujemy:

– przeglądy
– zbijanie nawisów zbrylonego surowca
– oczyszczanie ścian z osadów
– prace konserwacyjne takie jak zabezpieczenie antykorozyjne silosów, kotłów
– prace w szachtach windowych, wentylacyjnych

prace w przestrzeniach zamkniętych

Wszystkie prace prowadzone są przez wykwalifikowanych techników dostępu linowego, pracujących  w systemie IRATA, z  kilkuletnim doświadczeniem zdobytym w pracach wysokościowych oraz ratownictwie wysokościowym na terenie Polski i za granicą.