zabezpieczenia antykorozyjne

Zajmujemy się wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych (czyszczenie, piaskowanie, odtłuszczanie, malowanie):
– dachów, rynien i rur spustowych,
– kominów,
– konstrukcji mostów,
– konstrukcji wsporczych dachów,
– masztów telekomunikacyjnych,
– słupów wysokiego napięcia,
– silosów,
– suwnic,
– i innych konstrukcji stalowych.

zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie prace prowadzone są przez wykwalifikowanych techników dostępu linowego, pracujących w systemie IRATA, z kilkuletnim doświadczeniem zdobytym w pracach wysokościowych oraz ratownictwie wysokościowym na terenie Polski i za granicą.