techniki linowe w ratownictwie kataklizmowym

Techniki linowe w ratownictwie kataklizmowym to szkolenie dedykowane przede wszystkim dla służb biorących udział przy akcjach ratunkowych oraz usuwaniu skutków powodzi, osuwisk czy trzęsień ziemi. Techniki budowy przepraw i zabezpieczania elementów konstrukcyjnych wymagają posiadania przynajmniej podstawowej wiedzy z zakresu technik linowych.

Czas trwania: 4 dni

Zakres:

– budowa stanowisk do mostów i kolejek tyrolskich,
– naciąg w teorii i praktyce,
– budowa mostu dwu- i trzy-linowego,
– zjazd w terenie osuwiskowym,
– zabezpieczanie elementów na gruzowisku.

techniki linowe w ratownictwie kataklizmowym

Wszystkie szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów z doświadczeniem zdobytym w ratownictwie wysokościowym, taternictwie jaskiniowym oraz pracach na wysokości.